Support & Serviceการบริการทางวิชาการ และการให้คำปรึกษาทางด้านงานวิจัย และพัฒนาให้กับลูกค้านั้นนับเป็น
เป้าหมายสำคัญของทีมงานของเรา เรามีทีมงานผู้ชำนาญการที่พร้อมให้คำปรึกษา
และให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้งานของลูกค้าสำเร็จตามวัตถุประสงค์"ความสำเร็จของคุณ คือจุดมุ่งหมายของเรา"

“ Your Success is Our Goal ”

ต้องการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆเสีย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรุณาติดต่อ

Service Engineer

Email : service@biogenomed.com

ต้องการสอบถามข้อมูลทางวิชาการ การประยุกต์ใช้ (application) รวมทั้งปัญหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ กรุณาติดต่อ

Technical support

Email : support@biogenomed.com