Support & ServiceYour Success is Our Goal
"ความสำเร็จของคุณ คือจุดมุ่งหมายของเรา"

การบริการทางวิชาการ และการให้คำปรึกษาทางด้านงานวิจัย และพัฒนาให้กับลูกค้านั้นนับเป็นเป้าหมายสำคัญของทีมงานของเรา เรามีทีมงานผู้ชำนาญการที่พร้อมให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้งานของลูกค้าสำเร็จตามวัตถุประสงค์

TECHNICAL SUPPORT


ต้องการสอบถามข้อมูลทางวิชาการ การประยุกต์ใช้ (application) รวมทั้งปัญหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ กรุณาติดต่อ


E-mail: support@biogenomed.com

SERVICE ENGINEER


ต้องการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆเสียหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรุณาติดต่อ


E-mail: service@biogenomed.com